Teràpia presencial

Metodologia

Existeixen diferents tipus de persona i, per tant, diferents tipus de necessitats. És per això que, segons la problemàtica associada, es poden realitzar sessions puntuals o realitzar un programa terapèutic a on es tractin les dificultats d’una forma més profunda. 

Teràpies adaptades a cada necessitat
Assessoraments psicològics puntuals

Assessorament puntual

En ocasions, no és necessari realitzar teràpies que requereixen d’una exploració i atenció tant profunda com en altres casos. Per això, es pot dur a terme aquest format de sessió, a on la periodicitat de les sessions dependrà de les necessitats del pacient.

Aquest tipus d’assessorament, ajuda al pacient a sentir-se acompanyat sempre que ho necessiti. 

Fases TERAPÈUTIQUES

1. Primera visita y exploració

Es realitza un primer trobament amb el pacient a on, a través d’una entrevista clínica, es coneix el motiu de consulta i els factors que la determinen significativament. Gràcies a aquesta informació, es realitza una hipòtesis diagnòstica que seguidament es corrobora, a través d’un procés d’avaluació en virtut de tests de caràcter científic. 

2. Devolució de resultats i objectius terapèutics

Una cop corregits els tests d’avaluació, es procedeix a la devolució de resultats al pacient. En aquesta sessió s’expliquen detalladament quins han estat els resultats dels tests, el diagnòstic i es procedeix a proposar un programa de tractament amb uns objectius terapèutics determinats, en el cas de que sigui necessari. Això ajuda a que el pacient obtingui una visió clara del seu estat. 

3. Intervenció psicològica

Una vegada s’han acordat els objectius terapèutics i el tipus de tractament adaptat a la problemàtica, es porta a terme a través de tècniques terapèutiques basades en la literatura científica, per poder així, millorar la simptomatologia del pacient d’una forma gradual. 

4. Fase de manteniment i finalització

L’última fase del tractament, busca produir una consolidació del canvi que s’ha donat durant la intervenció psicològica. D’aquesta manera, s’ajusta la precisió de les conductes que s’han instaurat per a que s’automatitzin. D’aquesta manera, passen a formar part de la quotidianitat del pacient, fent que es minimitzin la probabilitat de que la conducta que es vol eliminar torni a aparèixer. 

tarifEs

Pressencial/Online

45 € / sessió

Primera visita

Sessió d’exploració

Teràpia psicològica

Sessió de seguiment

Contacta amb nosaltres per a que poguem ajudar-te