TERÀPIA ONLINE

Teràpies psicològiques Online

La teràpia online és una modalitat terapèutica, en la que l’única diferència que existeix amb la teràpia presencial, és el canal amb el que el psicòleg i el pacient es comuniquen. Tot i així, el mètode terapèutic i les tècniques utilitzades, són les mateixes que en una teràpia presencial, tenint la mateixa eficàcia. No obstant, és essencial que el terapeuta online compti amb la qualificació i l’habilitació necessària per a poder fer-ho, ja sigui si estàs buscant a un psicòleg online per a tractar símptomes d’ansietat o per a qualsevol altre símptoma o trastorn.

Psicólogo en línea
Teràpia Online a través de diferents plataformes

Assistència psicològica a l’abast de tothom. Contacta amb nosaltres i informa’t sense cap compromís.

Teràpia a través de videotrucada 

És la modalitat amb major similitud amb relació a la psicoteràpia tradicional. Tanmateix, l’única diferència amb la teràpia presencial, és que, en aquest cas, el canal de comunicació és una plataforma com SkypeZoomWhatsappTelegram.

Teràpia a través de telèfono amb el psicòleg

Aquest mètode està ideat per a aquelles persones que refereixen tenir un contacte una mica més directe que per xat, però no tant com per a realitzar una videotrucada amb el psicoterapeuta.

La duració de la sessió és d’una hora i es pot realitzar a través de telèfon o d’altres plataformes com Skype.

Assistència psicològica per xat

Aquesta modalitat terapèutica és ideal per a aquells pacients que prefereixen mantenir una major distància amb el psicòleg. La duració de les sessions és d’una hora i es realitzen a través de plataformes com WhatsappTelegramSkype.

Avantatges de tenir un psicòleg a distància

Existeixen moltes avantatges a l’hora de rebre ajuda psicològica online. Així doncs, un d’aquests avantatges, és el ràpid accés que tenen els pacients per a poder contactar amb un professional especialitzar en salut mental. Tanmateix, es trenquen les barreres relacionades amb la distància i el temps que es requereix per a poder-les recórrer. Tot això, gràcies a l’ús de les noves tecnologies comunicatives que, a de més, són completament compatibles amb la metodologia psicoterapèutica actual.

Facilitat

Donat que per a poder realitzar una visita virtual amb un psicòleg en línia, només cal posar-se en contacte per a tancar un dia i una hora

Desde casa

Ja que permet la possibilitat de visitar-se amb un professional de la salut sense tenir que desplaçar-se en cap moment.

Estalvi

Donat a que no cal desplaçar-se, existeix un estalvi tant de temps com de diners. Així doncs, no existeixen desplaçaments, ni temps d’espera.

Confidencialitat

Gràcies a la màxima privacitat, es permet un tracte íntim i proper entre el pacient i el psicòleg.

¿Com funciona la teràpia online?

La teràpia psicològica online, basada en la telemedicinaté el mateix funcionament que la teràpia psicològica presencial.

1. Primera visita i exploració

Es realitza un primer trobament amb el pacient a on, a través d’una entrevista clínica, es coneix el motiu de consulta i els factors que la determinen significativament. Gràcies a aquesta informació, es realitza una hipòtesis diagnòstica que seguidament es corrobora, a través d’un procés d’avaluació en virtut de tests de caràcter científic. 

2. Devolució de resultats i objetius terapèutics

Una cop corregits els tests d’avaluació, es procedeix a la devolució de resultats al pacient. En aquesta sessió s’expliquen detalladament quins han estat els resultats dels tests, el diagnòstic i es procedeix a proposar un programa de tractament amb uns objectius terapèutics determinats, en el cas de que sigui necessari. Això ajuda a que el pacient obtingui una visió clara del seu estat. 

3. Intervenció psicològica

Una vegada s’han acordat els objectius terapèutics i el tipus de tractament adaptat a la problemàtica, es porta a terme a través de tècniques terapèutiques basades en la literatura científica, per poder així, millorar la simptomatologia del pacient d’una forma gradual.  

4. Fase de manteniment i finalització

L’última fase del tractament, busca produir una consolidació del canvi que s’ha donat durant la intervenció psicològica. D’aquesta manera, s’ajusta la precisió de les conductes que s’han instaurat per a que s’automatitzin. D’aquesta manera, passen a formar part de la quotidianitat del pacient, fent que es minimitzin la probabilitat de que la conducta que es vol eliminar torni a aparèixer. 

Psicòleg online gratis?

La psicologia és una ciència basada en un gran número d’estudis realitzats a través de mètodes científics que li aporten validesa.

Així doncs, quan un pacient acudeix a teràpia i segueix les recomanacions i pautes d’un psicòleg, ha de saber que s’està exponent a un mètode prèviament estudiat. Tanmateix, aquest mètode no es basa en les pròpies creences del terapeuta, ja que es basarà en la formació que ha rebut mitjançant els seus estudis universitaris i d’especialització.

Llavors, ¿puc trobar alguna teràpia online gratis?

Certament, és difícil de pensar o confiar en que un psicòleg, amb tota aquesta formació, pugui atendre de forma gratuïta, ja que qualsevol professional d’aquest sector, ha realitzat una gran inversió de recursos econòmics i personals. Tanmateix, un altre aspecte que s’ha de tenir en compte, són els recursos econòmics als que ha de fer front durant el transcurs de la seva activitat laboral.

Que es necessita per a fer una teràpia Online?

En primer lloc, és necessari tenir una bona predisposició davant la realització de la teràpia, ja que és vital per afavorir l’aliança terapèutica pacient-psicòleg i, a conseqüència, arribar a complir amb els objectius terapèutics establerts. És evident, que si el pacient no té motivació pel canvi, serà molt difícil que el tractament sigui efectiu, tot i que les tècniques i els recursos aportats pel psicòleg estiguin provats per la literatura científica. 

En segon lloc, l’element indispensable per a la realització d’una psicoteràpia online, és el dispositiu. Així doncs, es poden realitzar les sessions de psicologia online a través de qualsevol ordenador o dispositiu mòbil amb connexió a internet. A més a més, també serà important que aquests dispositius disposin d’antivirus, tallafocs, etc… per a garantir que les sessions entre el terapeuta online i el pacient siguin privades. 

També serà necessari comptar amb un sistema de comunicació, és a dir,  amb un canal de comunicació com podrien ser Skype o Zoom, si la consulta psicològica online es realitza a través de videotrucada. De la mateixa manera, un altre canal vàlid pel transcurs de la consulta psicològica online, és realitzar-la a través de plataformes com Whatsapp o Telegram. Per últim, també és possible prestar ajuda psicològica per telèfon.

Contacta amb nosaltres per a que poguem ajudar-te