Desxifrant la dependència emocional: símptomes, tipus i tractament

Contingut Amagar

En l’entramat món de les relacions humanes, la dependència emocional s’erigeix com una realitat complexa que impacta significativament la qualitat de vida de qui la experimenten. En aquest article, explorarem a fons les preguntes clau sobre la dependència emocional, proporcionant una visió clara i detallada d’aquesta condició i oferint perspectives sobre com abordar-la de manera efectiva.

La dependencia emocional es manifesta a través de símptomes com la necessitat excessiva d’aprovació, la por a l’abandonament i la manca d’autonomia en les relacions. Per al seu tractament, s’emprenen enfocaments terapèutics que inclouen la psicoteràpia cognitivo-conductual, la teràpia de parella i la promoció de l’autoestima. La intervenció precoç i la presa de consciència són clau per superar aquesta condició i fomentar relacions més saludables i equilibrades.

¿Com es comporta una persona amb dependència emocional?

Les persones amb dependència emocional sovint mostren comportaments característics, com la cerca constant d’aprovació, la por a l’abandonament i la manca d’autonomia en les seves relacions. Aquest patró de conducta sovint porta a sacrificar necessitats personals en favor de mantenir una connexió emocional, generant desequilibris en les interaccions.

¿Quines són les principals característiques d’una persona depenent?

Las principals característiques d’una persona dependent inclouen ansietat davant la idea de separació, dificultat per prendre decisions sense validació externa i la tendència a subordinar les seves pròpies necessitats a les dels altres. A continuació es mostren 7 símptomes de la dependència emocional:

 • Búsqueda constant d’aprovació: La persona dependent emocionalment busca constantment la validació i aprovació dels altres per sentir-se valuosa i segura.
 • Por a l’abandonament: Existeix un temor intens al rebuig i a l’abandonament, la qual cosa porta la persona a realitzar esforços extrems per evitar la separació dels seus éssers estimats.
 • Manca d’autonomia: La codependència es manifesta en la dificultat per prendre decisions de manera independent, ja que la persona sol dependre excessivament de l’opinió i orientació dels altres.
 • Sacrifici personal: La tendència a posar les necessitats dels altres per sobre de les pròpies, fins i tot a expensar del propi benestar, és un símptoma clau de l’addicció emocional.
 • Inestabilitat emocional en absència de l’altre: La persona pot experimentar ansietat, tristesa o buit emocional quan no està en presència de la font de la seva dependència, ja sigui una parella, amic o familiar.
 • Idealització de la parella o figura de dependència: La persona tendeix a idealitzar aquells de qui depèn emocionalment, percebent-los com a indispensables per a la seva felicitat i seguretat.
 • Dificultat per establir límits: La incapacitat per establir límits saludables en les relacions és un símptoma comú, ja que la persona dependent pot sentir-se obligada a complaure constantment als altres, fins i tot a expensar del seu propi benestar.

¿Quins són els tipus de dependència emocional?

La dependencia emocional pot manifestar-se de diverses maneres, donant lloc a diferents tipus de dependència. A continuació, es descriuen alguns dels tipus més comuns:

 • Dependencia emocional en la pareja: La codependència en l’amor es centra en la relació de parella. La persona dependent emocionalment pot sentir una necessitat excessiva de la presència i aprovació de la seva parella, experimentant ansietat davant la idea de separació.
 • Dependencia emocional en la família: La dependència afectiva també pot desenvolupar-se en l’àmbit familiar. Una persona pot dependre emocionalment d’un membre de la família, buscant constantment la seva aprovació i suport.
 • Dependencia afectiva en l’amistat: Aquest tipus de dependència es manifesta en relacions d’amistat. La persona dependent pot sentir-se incapaç de prendre decisions o fer front a reptes sense la constant validació i orientació dels seus amics.
 • Dependencia emocional laboral: Tot i ser menys comú, la connexió emocional intensa pot desenvolupar-se en l’entorn laboral. Una persona dependent pot basar el seu sentit de valua i satisfacció en l’aprovació i el reconeixement laboral, arribant a sacrificar el seu benestar personal.
 • Dependencia emocional amb figures d’autoritat: Algunes persones poden desenvolupar necessitat emocional extrema cap a figures d’autoritat, com ara mentors, líders religiosos o professors. Cerquen contínuament l’aprovació i direcció d’aquestes figures per sentir-se segures i validades.
 • Dependencia emocional en relacions platòniques: Aquest tipus de dependència pot donar-se en relacions platòniques properes, on la persona dependent busca constantment la companyia i aprovació d’amics íntims, generant una dificultat per funcionar de manera autònoma.
 • Dependencia emocional cap als fills: Els pares també poden experimentar un afecte emocional cap als seus fills, basant el seu propi benestar emocional en l’èxit i la felicitat d’aquests. Poden tenir dificultats per permetre que els seus fills prenguin decisions independents.

Es important assenyalar que aquests tipus no són mútuament excloents, i una persona pot experimentar dependència psicològica en múltiples àrees de la seva vida. Identificar el tipus específic de codependència és crucial per abordar-la de manera efectiva i treballar cap a relacions més equilibrades i saludables. La intervenció terapèutica especialitzada acostuma a ser fonamental per comprendre i superar aquests patrons de dependència emocional.

¿Quan sé que és dependència emocional?

En el complex entramat de les relacions, la dependència emocional pot passar desapercebuda, afectant silenciosament el benestar emocional. Descobrir els signes d’aquesta condició és essencial per abordar-la amb eficàcia. A continuació, explorem com reconèixer la dependència emocional i prendre mesures cap a una vida emocionalment més saludable.

Infografia sobre les característiques de la dependència emocional

Búsqueda constant d’aprovació

 • Senyal d’alerta: La necessitat constant de validació i aprovació externa pot indicar codependència.
 • Com actuar: Observa si busques constantment agradar als altres per sentir-te valuós.

Por intens a l’abandonament

 • Senyal d’alerta: L’ansietat extrema davant la idea de la separació pot ser un indicador clau.
 • Com actuar: Reflexiona sobre les teves emocions quan estàs sol o anticipes l’absència d’algú proper.

Dificultat per a prendre decisions independents

 • Senyal d’alerta: La incapacitat per prendre decisions sense l’aprovació externa suggereix dependència emocional.
 • Com actuar: Avalua la teva capacitat per prendre decisions sense dependre de l’opinió dels altres.

Sacrifici constant de necessitats personals

 • Senyal d’alerta: Prioritzar les necessitats dels altres en detriment de les pròpies pot indicar dependència emocional.
 • Com actuar: Analitza si sovint sacrifiques el teu benestar per mantenir relacions.

Inestabilitat emocional en absència de l’altre

 • Senyal d’alerta: Experimentar ansietat, tristesa o buit emocional quan no estàs amb la font de dependència.
 • Com actuar: Observa com et sents quan no estàs en presència de persones significatives.

Idealització de la parella o la figura de dependència

 • Senyal d’alerta: Veure a la persona de dependència com indispensable per a la felicitat pot ser un símptoma.
 • Com actuar: Reflexiona sobre com perceps aquells de qui depens emocionalment.

Dificultat per establir límits

 • Senyal d’alerta: La incapacitat per establir límits saludables pot indicar una dependència afectiva.
 • Com actuar: Avalua la teva habilitat per dir “no” i mantenir límits a les teves relacions.

Reconeixer aquests signes és el primer pas cap a la alliberació emocional. Si t’identifiques amb diversos d’aquests comportaments, considera buscar suport professional per comprendre i superar la dependència emocional. Inicia el teu viatge cap a relacions més equilibrades i una vida emocional més plena!

¿Quina és la causa fonamental de la dependència emocional?

La dependència emocional a una persona és una condició complexa que pot tenir diverses causes, i el seu origen sovint és multifactorial. A continuació, s’exploren algunes de les possibles causes fonamentals de la dependència emocional:

Carències afectives en la infància

 • Desenvolupament emocional insuficient: La manca d’una base sòlida d’afecte i suport durant la infància pot contribuir al desenvolupament de la codependència a l’edat adulta.
 • Com impacta: Les persones que experimenten mancances afectives poden buscar desesperadament la validació i seguretat emocional en relacions posteriors.

Experiències d’abandonament o pèrdua

 • Ferides emocionals no resoltes: Experiències passades d’abandonament o pèrdua poden deixar ferides emocionals no resoltes, generant un temor persistent a l’abandonament en les relacions futures.
 • Com impacta: La persona pot esforçar-se per evitar l’abandonament a tot costa, creant patrons de dependència per mantenir la connexió emocional.

Baixa autoestima i autocrítica:

 • Autopercepció negativa: La baixa autoestima i l’autocrítica constant poden portar a buscar validació externa com a mitjà per compensar la manca d’autoavaluació.
 • Com impacta: L’aferrament emocional pot sorgir com una estratègia per obtenir confirmació i sentir-se acceptat.

Models de relació disfuncionals

 • Aprenentatge de models inadequats: Crecer en un entorn amb models de relació disfuncionals pot influir en la forma en què una persona estableix i manté relacions a la vida adulta.
 • Com impacta: Patrons de dependència poden replicar-se si no s’han après models saludables de connexió emocional.

Inseguretat en la identitat personal

 • Manca d’autconeixement: La inseguretat en la pròpia identitat pot portar a dependre dels altres per definir-se i sentir-se valuós.
 • Com impacta: La codependència emocional pot sorgir com un intent d’obtenir una identitat i seguretat a través de les relacions.

Temor a la solitud

 • Evitació de la solitud: La por a la solitud pot impulsar a buscar constantment la companyia d’altres, fins i tot si aquesta dependència és perjudicial.
 • Com impacta: La persona pot resistir-se a la independència emocional per por a enfrontar-se a la solitud.

Vivències de trauma

 • Impacte d’experiències traumàtiques: Les persones que han experimentat trauma poden desenvolupar mecanismes de dependència emocional com a forma de fer front al dolor i l’ansietat associats al trauma.
 • Com impacta: La dependència emocional pot convertir-se en una manera de buscar consol i seguretat enmig de l’angoixa emocional.

És fonamental entendre que la dependència emocional no té una única causa i que cada individu pot experimentar-la de manera única. L’abordatge terapèutic personalitzat és essencial per explorar aquestes causes subjacents i treballar cap a la superació de la dependència emocional.

Botó per a sol·licitar ajuda

¿Com afecta la dependència en la vida adulta?

La dependència emocional pot tenir un impacte significatiu en la vida adulta de qui la experimenta, afectant diversos aspectes del benestar emocional, les relacions interpersonals i el desenvolupament personal. A continuació, es detallen alguns dels efectes més comuns de la dependència emocional en la vida adulta:

Dificultats en la presa de decisions

 • Símptoma: La dependència emocional sovint es manifesta en una marcada dificultat per prendre decisions independents.
 • Impacte: La persona pot sentir-se paralitzada pel temor a cometre errors o a perdre l’aprovació dels altres, afectant la seva capacitat per prendre decisions autònomes i saludables.

Inestabilitat en les relacions interpersonals

 • Símptoma: La dependència pot generar relacions desequilibrades i tumultuoses.
 • Impacte: La cerca constant de validació i el temor a l’abandonament poden contribuir a relacions conflictives, marcades per la inseguretat i la dependència emocional mútua.

Baixa autoestima i autonomia limitada

 • Símptoma: La dependència emocional sovint està associada a una baixa autoestima i la manca d’autonomia emocional.
 • Impacte: La persona pot dependre en excés de l’aprovació externa per sentir-se valuosa, limitant la seva capacitat per desenvolupar una sòlida autoestima i una autonomia emocional saludable.

Ansietat i temor constant a l’abandonament

 • Símptoma: L’ansietat davant la idea de la separació és una característica comuna de la dependència emocional.
 • Impacte: Aquest temor constant pot generar un estat d’ansietat crònica, afectant la pau mental i la qualitat de vida de la persona.

Autoexigència i perfeccionisme

 • Símptoma: La necessitat d’aprovació pot portar a una autoexigència desmesurada i al perfeccionisme.
 • Impacte: La persona pot establir estàndards irreals en un intent de guanyar acceptació, la qual cosa contribueix a l’esgotament emocional i físic.

Desatenció de necessitats personals

 • Símptoma: La dependència sovint es manifesta en la tendència a descuidar les pròpies necessitats.
 • Impacte: Això pot conduir a una manca d’autocura, amb la persona prioritzant constantment les necessitats dels altres sobre les seves pròpies.

Dificultats en la construcció d’identitat

 • Símptoma: La dependència pot interferir en el procés de construcció d’una identitat pròpia.
 • Impacte: La persona pot tenir dificultats per definir-se fora de les relacions, experimentant una falta d’identitat independent.

Cicles repetitius en les relacions

 • Símptoma: Les persones amb dependència emocional poden caure en patrons de relacions semblants.
 • Impacte: Repetir aquests cicles pot dificultar el creixement personal i la construcció de relacions més saludables i equitatives.

Impacte en l’àmbit laboral

 • Símptoma: La dependència no es limita a les relacions personals; pot afectar el rendiment laboral.
 • Impacte: La necessitat constant de validació en l’entorn laboral pot obstaculitzar el desenvolupament professional i la presa de decisions independents.

Resistència a la intervenció terapèutica

 • Símptoma: La resistència a buscar ajuda és comuna en persones amb dependència emocional.
 • Impacte: Això pot allargar els patrons de dependència, ja que la intervenció terapèutica especialitzada és clau per a la superació d’aquesta condició.

En resum, la dependència emocional pot afectar profundament la vida adulta, generant desafiaments en la presa de decisions, l’establiment de relacions saludables i el desenvolupament d’una identitat autònoma. La cerca de suport terapèutic és essencial per abordar aquests efectes i treballar cap a una vida més equilibrada i plena.

¿Com es cura la dependència emocional?

La cura de la dependència emocional implica un procés complex que generalment requereix la intervenció professional i un compromís actiu per part de la persona afectada. A continuació, es detallen alguns enfocaments i estratègies comuns utilitzats en el tractament de la dependència emocional que ajuden a com superar-la i a estimar sense dependència:

Psicoteràpia

 • Enfocament: La psicoteràpia, especialment la teràpia cognitivo-conductual, és un pilar fonamental en el tractament de la dependència emocional.
 • Com ajuda: Mitjançant la teràpia, la persona pot explorar i comprendre els patrons de pensament i comportament que contribueixen a la dependència emocional. Es fomenta el canvi de pensaments disfuncionals i es promou l’adopció de comportaments més saludables.

Teràpia de parella o familiar

 • Enfocament: Quan la dependència emocional afecta relacions específiques, la teràpia de parella o familiar pot ser beneficiosa.
 • Com ajuda: Permet abordar dinàmiques relacionals disfuncionals, millorar la comunicació i establir límits saludables entre els membres de la família o parella.

Desenvolupament d’habilitats emocionals

 • Enfocament: Reforçar la intel·ligència emocional i les habilitats de regulació emocional és essencial.
 • Com ajuda: Aprendre a identificar, comprendre i gestionar les emocions de manera saludable redueix la dependència emocional i fomenta l’autonomia emocional.

Foment de l’autoestima

 • Enfocament: Treballar en la construcció d’una autoestima saludable és crucial.
 • Com ajuda: Millorar la percepció pròpia i reconèixer el valor personal independentment de l’aprovació externa contribueix a reduir la dependència emocional.

Exploració de patrons relacionals

 • Enfocament: Identificar i comprendre patrons relacionals esencial per al canvi.
 • Com ajuda: La persona aprèn a reconèixer i modificar patrons disfuncionals en les relacions, fomentant connexions més equilibrades.

Establiment de límits

 • Enfocament: Aprendre a establir límits saludables és un component clau.
 • Com ajuda: La capacitat per dir “no” i establir límits contribueix a l’autonomia emocional i redueix la dependència excessiva dels altres.

Treball de traumes passats

 • Enfocament: Si hi ha experiències traumàtiques subjacents, abordar-les és crucial.
 • Com ajuda: La teràpia centrada en el trauma pot ajudar a processar i guarir les ferides emocionals, disminuint el seu impacte en la dependència emocional present.

Promoció de l’autoconeixement

 • Enfocament: Desenvolupar l’autoconeixement és essencial per al canvi.
 • Com ajuda: La persona aprèn a reconèixer les seves pròpies necessitats, desitjos i emocions, el que facilita la presa de decisions autònomes i saludables.

Suport de grups

 • Enfocament: Participar en grups de suport pot ser beneficiós.
 • Com ajuda: Compartir experiències amb altres que enfronten desafiaments similars proporciona suport emocional i perspectives útils.

Compromís continu:

 • Enfocament: La superació de la dependència emocional implica un compromís a llarg termini.
 • Com ajuda: Mantenir la pràctica de les habilitats apreses i buscar suport continu reforça el procés de canvi i prevé recaigudes.

En última instància, el camí cap a la curació de la dependència emocional és personal i únic per a cada individu. La combinació d’aquests enfocaments, adaptats a les necessitats específiques de la persona, pot ser clau per aconseguir una vida emocional més saludable i autònoma. L’ajuda de professionals de la salut mental és fonamental per guiar i recolzar aquest procés.

¿Quant triga en curar-se la dependència emocional?

La curació de la dependència emocional és un procés únic per a cada individu i pot abordar-se des de diferents enfocaments. La durada d’aquest procés és variable i depèn de diversos factors, des de la intensitat de la dependència fins a la disposició i el compromís personal.

Factors clau

Intensitat

Un dels factors clau és la intensitat de la dependència emocional. Persones que experimenten una dependència més arrelada o intensa poden requerir un període més extens per desentrellar i modificar aquests patrons de conducta. En contrast, aquells amb dependències menys intenses poden avançar més ràpidament en el seu procés de curació.

Consciència i compromís personal

La consciència i el compromís personal són fonamentals. Aquells que estan disposats a enfrontar-se i abordar la codependència afectiva de manera activa solen avançar més ràpidament en la seva recuperació. Aquest compromís també es pot manifestar en la consistència en l’aplicació de noves habilitats i patrons de pensament en la vida quotidiana.

Intervenció de professionals

La intervenció de professionals de la salut mental, com psicòlegs o terapeutes especialitzats en la dependència emocional, és un altre element que pot influir en la durada del procés. Aquests professionals ofereixen eines i estratègies efectives per abordar l’apego emocional i proporcionen el suport necessari durant el procés.

Historial de la persona

El historial de trauma és un altre factor a tenir en compte. Aquells amb dependència emocional relacionada amb experiències traumàtiques poden necessitar més temps per abordar i guarir aquestes ferides emocionals.

Habilitats d’afrontament

Les habilitats de confrontació prèvies també juguen un paper important. Aquells que ja posseeixen habilitats sòlides en aquest aspecte poden trobar més fàcilment el camí cap a l’autonomia emocional.

Suport social

El suport social, ja sigui d’amics, familiars o grups de suport, pot accelerar el procés de curació proporcionant recolzament emocional durant el camí. A més, canvis en les circumstàncies de vida, com noves relacions o entorns, poden influir en el procés, ja sigui accelerant-lo o aprimant-lo.

Recaigudes

Les recaigudes són part integral del procés de curació. Aquells que poden aprendre d’aquestes experiències i ajustar el seu enfocament solen avançar de manera més efectiva.

La durada per superar la dependència emocional és altament variable i està intrínsecament lligada a la singularitat de cada persona i la seva situació particular. És important abordar aquest procés amb paciència, autocompassió i, quan sigui necessari, buscar la guia de professionals capacitats per aconseguir una recuperació completa i duradora.

American Psychiatric Association. Anxiety disorders. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Text Revision (DSM-5-TR). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2022:chap 5.

Castelló, J. (2005). Dependencia emocional: Características y tratamiento. Alianza Editorial.

Castelló, J. (2012). La superación de la dependencia emocional: Cómo impedir que el amor se
convierta en un suplicio. Ediciones Corona Borealis. https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/f2ee45a1d6669f1a8a8fcab2ed95e252.pdf

Martínez-Gómez, J.A., Cano-Sandoval, M., Soler-Cantillo, M. L. y Bolívar-Suárez, Y. (2021). Duelo Amoroso, Dependencia Emocional y Salud Mental en mujeres que han terminado Revista San Gregorio, 2022, No.52. Diciembre (115-125) ISSN 1390-7247, e-ISSN 2528-7907 125 una relación de pareja. Informes Psicológicos, 21(1), 101-116, http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v21n1a07.

Sophia, E. C., Tavares, H., y Zilberman, M. L. (2007). Pathological love: Is it a new psychiatric
disorder? Revista Brasileira de Psiquiatria, 29(1), 55–62. https://doi.org/10.1590/S1516-
44462007000100016

Dibujo de chica sufriendo al ver que su chico no le hace caso e intenta enlazarlo con unas cuerdas imaginarias a causa de sufrir dependencia emocional.
En l'entramat món de les relacions humanes, la dependència emocional s'erigeix com una realitat complexa que impacta significativament la qualitat ...
La Marató 2023. Salut sexual i reproductiva
La importància de la salut mental en la salut reproductiva i sexual: un lligam indissoluble La relació entre la salut ...
Una persona sentada sola mirando el mar.
Explorant les causes de la soledat La soledat és una sensació d'aïllament i desconexió, on una persona experimenta una manca ...
Tot el que cal per a comprendre l'autisme. Què és, com detectar-lo i com fer-li front?
Què és l'autisme? L'autisme és un conjunt d'alteracions que afecten el neurodesenvolupament infantil. Tanmateix, el terme "espectre", s'utilitza degut a ...
Que és l'ansietat, quins són els seus efectes i com podem fer-li front d'una forma efectiva?
L'ansietat es pot definir com l'anticipació d'un dany o desgracia futurs. A més a més, s'acompanya d'un sentiment de disfòria ...
puzzle de bombillla
Abans de centrar-nos en la teràpia cognitivo conductual (TCC), cal destacar que, tal icom és conegut per molts, dins de ...