Superant la soledat: estratègies i solucions per millorar el benestar emocional

Una persona sentada sola mirando el mar.

Explorant les causes de la soledat La soledat és una sensació d’aïllament i desconexió, on una persona experimenta una manca de relacions socials i emocionals significatives. Pot ser causada per canvis en la vida, manca d’interacció social, aïllament geogràfic, estil de vida, condicions mèdiques i/o trastorns mentals. La soledat pot tenir un impacte negatiu en … Read more

Tot el que cal per a comprendre l’autisme. Què és, com detectar-lo i com fer-li front?

Què és l’autisme? L’autisme és un conjunt d’alteracions que afecten el neurodesenvolupament infantil. Tanmateix, el terme “espectre“, s’utilitza degut a que les alteracions es manifesten de forma molt variada entre els diferents casos. Prevalença Estudis recents, mostren que hi ha un augment important en la prevalença arribant a l’1% dels nens a la població general … Read more

Que és l’ansietat, quins són els seus efectes i com podem fer-li front d’una forma efectiva?

L’ansietat es pot definir com l’anticipació d’un dany o desgracia futurs. A més a més, s’acompanya d’un sentiment de disfòria (desagradable) i/o de síntomes somàtics de tensió. Així doncs, es tracta d’una reacció emocional davant la percepció d’un perill o amenaça. Es manifesta a través dels sistemes cognitiu, fisiològic i motor. Tanmateix, aquestes manifestacions es … Read more

Que és la teràpia cognitivo conductual, com funciona i quins beneficis té? Tot el que cal saber.

puzzle de bombillla

Abans de centrar-nos en la teràpia cognitivo conductual (TCC), cal destacar que, tal icom és conegut per molts, dins de la psicologia existeixen diferents orientacions o perspectives. Així doncs, al llarg de la història, s’han anat desenvolupant diversos mètodes psicològics basats en diferents principis bàsics, amb l’objectiu de poder explicar la conducta humana. Gràcies al … Read more